1 – Računari rešavaju matematičke probleme

U ovom prilogu izložićemo nekoliko primera elementarnih (u smislu formulacije) ali veoma
teških matematičkih problema za čije rešavanje je bila neophodna pomoć računara. Mada postoji
veliki broj matematičkih problema te vrste, od kojih su neki mnogo važniji sa matematičkog
stanovišta od prikazanih, pri izboru primera autor je imao u vidu njihovu atraktivnost kao i
elementarnu postavku problema razumljivu širokm krugu čitalaca.

Dodatak: Zadaci za rešavanjeSAJT-prilog-1