11 – Binarni brojevi i problemi merenja

Binarna algebra je od fundamentalnog značaja za  moderne kompjutere i matematičku logiku. U ovom prilogu pokazujemo kako se   brojevi sa osnovom 2 i 3 mogu korisno upotrebiti za rešavanje jedne klase matematičkih zadataka.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-11