19 – Reloov trougao i bušenje kvadratnih rupa

Izuzimajući krug, najjednostavnija zatvorena kriva konstantnog dijametra je tzv. Reloov trougao, po imenu nemačkog inženjera Franca Reloa. Reloov trougao se odlikuje mnogim interesantnim osobinama: na primer, može se okretati unutar kvadrata stranice jednake dijametru trougla ostvarajući u svakom trenutku kontakt sa sve četiri stranice kvadrata. Ova osobina dala je ideju engleskom inženjeru Hariju Vatsu da 1914. godine konstruiše rotirajuću burgiju koja je mogla da buši rupe skoro kvadratnog oblika!

Dodatak: Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-19