Month: March 2019

28 – Najgušće pakovanje sfera

Problem pakovanja sfera je čuveni Keplerov problem iz 17. veka. Iako je njegova formulacija vrlo jednostavna – traži se najgušće moguće pakovanje identičnih sfera u prostoru – spada u red najtežih ali i najpopularnijih matematičkih zadataka.  Problem je rešio Tomas  Hejls tek posle 400 godina i to uz pomoć računara. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke […]

Dalje

27 – Blago u centru kruga

Blago u centru kruga je manje-više kratka avanturistička priča koja se svodi na čuveni geometrijski problem iz 18. veka: Kako pronaći centar kruga samo pomoću šestara. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

26 – Super jaje

Super-jaje, poznato i kao super-elipsoid, je  fascinantan 3D objekt koji je dizajnirao Danac Pit Hejn 1965. Zbog svog neobičnog  geometrijskog oblika i izuzetne stabilnosti kad je položeno na ravno tlo, super-jaje se dosta koristi pri dizajnu nameštaja i raznih kućnih predmeta i ukrasa, ali i u arhitekturi, planiranju gradskih saobraćajnica, itd. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, […]

Dalje

25 – Teorija haosa i efekat leptira

Teorija haosa je oblast matematike  u kojoj se razvijaju metodi zasnovani na jednostavnim determinističkim jednačinama za predviđanje ishoda globalnog događaja nestabilnog karaktera koji se sastoji od velikog broja uglavnom slučajnih pojava i događaja, ali koji su veoma tesno povezani. Na ovaj način se veoma male promene (efekat leptira) nekih parametara dinamičkog sistema mogu dalje prenositi […]

Dalje