Month: June 2019

36 – Skakačeve putanje i magični kvadrati

Skakačeve putanje na šahovskim tablama raznih dimenzija i njihove veze sa magičnim kvadratima česte su teme matematičkih problema kojima su se bavili i čuveni matematičari. Istovremeno, problemi ove vrste spadaju u najinteresantnija područja rekreativne matematike. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

35 – Da li bube znaju šta je logaritamska spirala?

Logaritamska spirala je kriva u ravni koja ima interesantne osobine tako da nije čudno da su je izučavali najveći matematičari u 17 i 18 veku. Često se pojavljuje u prirodi i prirodnim oblicima, počev od jednoćelijskih mikroorganizama,  školjke morskog mekušca komornog nautilusa, pa sve do ogromnih galaksija. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, […]

Dalje