Month: November 2019

46 – Nasumično kretanje u prostoru

U prilogu je razmatran problem nasumičnog kretanja u jednodimenzionalnom, dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prostoru, pri čemu se nasumično kretanje sprovodi preko slučajnih brojeva. Verovatnoća da se, polazeći iz određene tačke, posle dovoljno velikog broja “koraka” stigne u polaznu tačku je 1 za dimenzije n=1 i n=2, dok je u slučaju trodimenzionalnog prostora verovatnoća 0.34. Dodatak:  Nagradni […]

Dalje

45 – Kirkmanov problem o učenicama

Kirkmanov problem o trojkama učenica koje šetaju je zanimljiv problem iz rekreativne matematike za koji se ispostavilo da je blisko povezan sa različitim naučnim disciplinama kao što su statistika, teorija kodova, višedimenzionalna geometrija, Adamarove matrice, projektivna geometrija. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje