Month: December 2019

47 – Galoa – tragična sudbina genija

Život francuskog matematičara EvaristaGaloa (1811-1832) je bio duboko tragičan. Živeo je brzo, buntovno i kratko, podario je matematičkom svetu jednu novu oblast (teorija Galoa), ali nije doživeo da vidi plodove svog rada – smrtno ranjen u besmislenom dvoboju,  umro je u dvadeset prvoj godini. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje