26 – Super jaje

Super-jaje, poznato i kao super-elipsoid, je  fascinantan 3D objekt koji je dizajnirao Danac Pit Hejn 1965. Zbog svog neobičnog  geometrijskog oblika i izuzetne stabilnosti kad je položeno na ravno tlo, super-jaje se dosta koristi pri dizajnu nameštaja i raznih kućnih predmeta i ukrasa, ali i u arhitekturi, planiranju gradskih saobraćajnica, itd.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-26