27 – Blago u centru kruga

Blago u centru kruga je manje-više kratka avanturistička priča koja se svodi na čuveni geometrijski problem iz 18. veka: Kako pronaći centar kruga samo pomoću šestara.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-27