28 – Najgušće pakovanje sfera

Problem pakovanja sfera je čuveni Keplerov problem iz 17. veka. Iako je njegova formulacija vrlo jednostavna – traži se najgušće moguće pakovanje identičnih sfera u prostoru – spada u red najtežih ali i najpopularnijih matematičkih zadataka.  Problem je rešio Tomas  Hejls tek posle 400 godina i to uz pomoć računara.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-28