29 – Rastojanje optimalnog vidika

U mnogim situacijama dok razgledamo neki objekt (na primer, sliku ili statuu u galeriji, spomenik u parku, itd.), zapažamo da postoji rastojanje sa koga se posmatrani objekt vidi najbolje. Ovu vrstu problema prvi je izučavao veliki nemački matematičar 15. veka Johan Miler, poznatiji kao Regiomontanus. Njegov rad na ovom polju smatra se prvom studijom nekog  optimizacionog problema u istoriji matematike od antičkog doba.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-29