3 – Diofantova jednačina o pet mornara i kokosovim orasima

Popularna priča o podela kokosovih oraha koje su pet mornara i jedan majmun sakupili na pustom ostrvu posle brodoloma, dovodi do Diofantove jednačine. U prilogu su data dva metoda za rešavanje ove jednačine: jedan klasičan, poznat kao Ojlerov metod, i drugi, prilično nestandardan, zasnovan na ideji čuvenog fizičara novelovca Pola Diraka.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematički humorSAJT-prilog-3