30 – Problem osam kraljica

Jedan od najčuvenijih problema povezanih sa šahovskom tablom i šahovskim figurama nesumnjivo je Problem osam kraljica: Kako postaviti osam kraljica na standardnu šahovsku tablu 8 x 8 (ili, opštije, n kraljica na tablu n x n) tako da se međusobno ne napadaju? Razmatrane su i neke varijante ovog problema.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-30