31 – Božanski brojevi

Božanski broj  (God’s number) je pojam koji je nastao u diskusiji o optimalnom rešenju Rubikove kocke, ali se koristi i kod  drugih zadataka ili igara kombinatornog tipa. Odnosi se na algoritam koji, sledeći pravila igre, daje rešenje u najmanjem broju sukcesivnih poteza koji se ne može smanjiti. Nalaženje Božanskog broja je izazovan ali po pravilu vrlo težak problem koji najčešće zahteva primenu moćnih računara i mnogo godina rada.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-31