32 – Frobenijusov problem i pileći komadići

Frobenijusov problem pripada oblasti Diofantovih linearnih jednačina ali i Teoriji optimizacije. Javlja se u mnogim aspektima ne samo matematike nego i u realnim situacijama. Rešen je samo za mali broj promenljivih, a u opštem slučaju predstavlja jedan od najpoznatijih nerešenih problema u oblasti Diofantovih jednačina.  Jedan od problema Frobenijusovog tipa je i popularan zadatak o pilećim komadićima.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-32