33 – Igra na dodekaedru i Hamiltonovi putevi

Put kojim se obilaze sve tačke u ravni tako da se kroz svaku tačku prođe jednom i samo jednom nazivaju se Hamiltonov put. Ime potiče od igre na dodekaedru koju je smislio čuveni britanski matematičar Hamilton 1856. godine. Hamiltonovi putevi imaju veliku praktičnu primenu, međutim,  još uvek nije konstruisan  algoritam za utvrđivanje egzistencije i trasiranje Hamiltonovih puteva i to je jedan od najvažnijih otvorenih problema u Teoriji grafova.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-33