36 – Skakačeve putanje i magični kvadrati

Skakačeve putanje na šahovskim tablama raznih dimenzija i njihove veze sa magičnim kvadratima česte su teme matematičkih problema kojima su se bavili i čuveni matematičari. Istovremeno, problemi ove vrste spadaju u najinteresantnija područja rekreativne matematike.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-36