37 – Priče o broju pi

Najpozatija matematićka konstanta broj pi (odnos obima kruga i prečnika) ima veoma bogatu istoriju. Ovaj broj javlja se u skoro svim granama nauke ali i u mnogim situacijama skakodnevnog života. Broj pi poseduje niz vrlo interesantnih osobina, od kojih su neke prikazane u ovom prilogu.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-37