38 – Polimino

Polimino je ravanska figura koja se sastoji od jediničnih kvadrata sastavljenih na različite načine preko zajedničkih ivica. Polimino se vrlo često javlja u zanimljivim matematičkim problemima i igrama, od kojih je najpoznatija igra Tetris, jedna od najpopularnijih igara za kompjutere, tablete i mobilne telephone. U prilogu je dato više primera sa rešenjima u kojima su glavni objekti figure tetramina i pentamina.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-38