41 – Ramanudžan – samouki genije

Indijski samouki matematičar Srinivasa Ramanuđan, rođen 1887, jedna je od najromantičnijih figura u istoriji matematike. Ovaj matematički genije bez akademskog obrazovanja boravio je od 1914. do 1919. na Kembridžu na poziv čuvenog britanskog matematičara Hardija. Sam ili sa Hardijem napisao je veliki broj veoma značajnih radova i,  kao prvi Indijac,  postao je član Kraljevskog društva. Umro je vrlo mlad u 33. godini.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-41