45 – Kirkmanov problem o učenicama

Kirkmanov problem o trojkama učenica koje šetaju je zanimljiv problem iz rekreativne matematike za koji se ispostavilo da je blisko povezan sa različitim naučnim disciplinama kao što su statistika, teorija kodova, višedimenzionalna geometrija, Adamarove matrice, projektivna geometrija.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-45