48 – Najpoznatiji matematički problem

U prilogu je data kratka istorija čuvene Fermaove poslednja teoreme, verovatno najpoznatijeg matematičkog problema, koju je 1670. godine u formi hipoteze postavio veliki francuski matematičar Pjer Ferma: Jednačina x^n+y^n=z^n nema celobrojna pozitivna rešenja  za x, y i z kada je prirodni broj n>2. Hipotezu je dokazao Endru Vajls 1995. godine.SAJT-prilog-48