49 – Zašto je matematika lepa?

Mada je lepota u matematici nesumnjivo prisutna, niko ne bi mogao precizno da kaže u čemu se ona sastoji. Postoje različite impresije i subjektivne ocene u vezi matematičkih rezultata i to su teme ovog priloga.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-49