5 – Kenigsberški mostovi i Teorija grafova

Preko reke Pregel koja protiče kroz grad Kenigsberg (danas  Kalinjingrad u Rusiji) i koju dva ostrva  dele na dva  rukavca, postoji sedam mostova koji povezuju  ostrva i obale reke.  Stanovnici grada dugo  su bili  okupirani pitanjem da li je moguće preći sve mostove ne prelazeći ni preko jednog dva ili više puta? Problem je rešio Leonard Ojler  godine 1736. Ojlerov dokaz o nepostojanju željenog puta preko kenigsberških mostova se obično uzima kao početak jedne nove matematičke discipline – Teorije grafova.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematički humorSAJT-prilog-5