51 – Genijalni Džon fon Nojman

U ovom prilogu opisan je neobičan život i rad jednog od najvećih matematičara dvadesetog veka Džona fon Nojmana, koji je osim velikog doprinosa  u raznim disciplinama matematike učestvovao i u razvojnom procesu računara i atomske bombe.

Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-51