6 – Didonin problem

Čuvena legenda o prvoj kartaginskoj kraljici Didoni  i osnivanju grada Kartagine pominje sledeći zadatak, danas poznat kao Didonin problem: Od svih zatvorenih ravanskih krivih date dužine (obima), odrediti onu koja okružuje najveću površinu.  Istoričari matematike smatraju da je ovo prvi ekstremalni problem ikad diskutovan u literaturi. Danas je  poznato da je tražena figura krug. Posle 2 milenijuma rešenje Didoninog problema dao je nemački matematičar Jakob Štajner u 19. veku, a dokaz je izložen u prilogu.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematički humorSAJT-prilog-6