Category: Tema

Motivacija i cilj sajta

Kao univerzitetski profesor bavim se naučnim istraživanjima u oblasti matematike 40 godina. Rezultati mog naučnog rada i aktivnosti vezane za taj rad (biografija, prikaz na wikipediji, gostovanja na raznim univerzitetima, spisak objavljenih radova i knjiga) mogu se videti putem menija sa leve strane stranice sajta (>). To je, ustvari, skraćeni sadržaj mog prethodnog sajta pokrenutog […]

Dalje