Knjige

Spisak objavljenih knjiga / List of published books

 1. M. S. Petković, Zanimljivi matematički problemi, Naučna knjiga, Beograd 1985, 2. izdanje 1988.
 2. M. S. Petković, Uvod u intervalnu matematiku, Naučna knjiga, Beograd 1989.
 3. M. S. Petković, Iterative Methods for Simultaneous Inclusion of Polynomial Zeros, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1989. Reprinted 2008. PDF
 4. M. S. Petković, Zanimljivi svet matematike, Tehnička knjiga, Beograd 1994.
 5. M. S. Petković, Mathematics and Chess, Dover Book Publ., New York 1997. PDF
 6. M. S. Petković, Đ. Herceg, S. M. Ilić, Point Estimation Theory and its Applications, Institute of Mathematics, Novi Sad 1997.
 7. M. S. Petković, Lj. D. Petković, Complex Interval Arithmetic and its Applications, Wiley-VCH, Berlin-Weinhein-New York 1998. PDF
 8. M. S. Petković, G. V. Milovanović, Matematika, Vol. 5 , Elektronski fakultet u Nišu, Niš 2000.
 9. LJ. Petković, M. Petković, Matematriks – Iz života velikih matematičara, N. Jugoslavija, 2000.
 10. M. S. Petković, Atraktivna geometrija, Matematiskop, Beograd 2003.
 11. M. Petković, Dosetke i trikovi, Matematiskop, Beograd 2004.
 12. M. S. Petković, LJ. D. Petković, Matematički vremeplov, Zmaj, Novi Sad 2006.
 13. M. S. Petković, Dosetke i trikovi II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo 2006.
 14. M. S. Petković, Atraktivna geometrija, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo 2006.
 15. M. S. Petković, Ja i moja matematika – Dva jubileja, Alfa Pres, Beograd 2008.
 16. M. S. Petković, Point Estimation of Root Finding Methods, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2008. PDF
 17. M. S. Petković, Rekreativni problemi velikih matematičara, Društvo matematičara Srbije, Beograd 2008.
 18. D. M. Milošević, M. S. Petković, Odabrana poglavlja iz više matematike, Elektronski fakultet u Nišu, Niš 2008.
 19. M. S. Petković Famous Puzzles of Great Mathematicians, American Mathematical Society, 2009. PDF
 20. M. S. Petković, L. Z. Rančić, D. M. Milošević, Numeričko rešavanje nelinearnih jednačina, Elektronski fakultet u Nišu, Niš 2009.
 21. M. S. Petković, B. Neta, Lj. D. Petković, J. Džunić, Multipoint Methods for Solving Nonlinear Equations, Elsevier/Academic Press, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York, 2013. PDF
 22. M. S. Petković, LJ. D. Petković, Zabavna strana matematike, Društvo matematičara Srbije, Beograd 2014.
 23. M. S. Petković, Ja i moja matematika – 65/40, Unigraf, Niš 2013.
 24. M. S. Petković, Famous Puzzle of Great Mathematicians (prevod na korejski jezik), Kyowoosa Publishing, Seoul, 2013. PDF
 25. L. Z. Rančić, D. M. Milošević, M. S. Petković, Matematika 4: Verovatnoća, Statistika, Furijeovi redovi, Elektronski fakultet u Nišu, Niš 2015.
 26. M. S. Petković, Zašto je matematika lepa? – Matematičke priče, Unigraf, Niš 2015.
 27. M. S. Petković, 173 zanimljivih matematičkih problema, Unigraf, Niš 2015.
 28. M. S. Petković, Lj. D. Petković, 300 – Matematičke zanimljivosti u 300-nano lekcija, Unigraf, Niš 2018.