Rekreativna matematika

46 – Nasumično kretanje u prostoru

U prilogu je razmatran problem nasumičnog kretanja u jednodimenzionalnom, dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prostoru, pri čemu se nasumično kretanje sprovodi preko slučajnih brojeva. Verovatnoća da se, polazeći iz određene tačke, posle dovoljno velikog broja “koraka” stigne u polaznu tačku je 1 za dimenzije n=1 i n=2, dok je u slučaju trodimenzionalnog prostora verovatnoća 0.34. Dodatak:  Nagradni […]

Dalje

45 – Kirkmanov problem o učenicama

Kirkmanov problem o trojkama učenica koje šetaju je zanimljiv problem iz rekreativne matematike za koji se ispostavilo da je blisko povezan sa različitim naučnim disciplinama kao što su statistika, teorija kodova, višedimenzionalna geometrija, Adamarove matrice, projektivna geometrija. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

44 – Grotendik i Pereljman – matematičari koji nisu voleli slavu i nagrade

U ovom prilogu ispričane su dve kratke priče jedinstvene u istoriji matematike. Dvojica čuvenih matematičara Aleksandar Grotendik (1928-2014) i Grigorij Pereljman (1966- ), obojica dobitnici Fildsove medalje, najvećeg svetskog priznanja matematičarima ne starijim od 40 godina, odbila su da prime nagradu i visoke novčane naknade. I ne samo to, i Grotendik i Pereljman odrekli su […]

Dalje

43 – Zašto ima samo pet pravilnih poliedara?

Opšte je poznato da postoji samo pet različititih pravilnih poliedara (geometrijska tela  čije su  strane pravilni poligoni i ima jednake poliedarske uglove, kao što su tetraedar, kocka, itd.). Međutim, samo mali broj matematičara razmišlja otkud ovo ograničenje. U ovom prilogu dato je objašnjenje (dokaz) koristeći osnovne osobine Teorije grafova. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, […]

Dalje

42 – Brunova konstanta i Pentium-ov bag

U prilogu se vraćamo u devedesete godine prošlog veka kada se pojavio najnoviji mikroprocesor kompanije Intel nazvan Pentium i  o čuvenom Pentium-ovom bagu i posledicama. Bag je otkriven prilikom izračunavanja sume recipročnih vrednosti blizanaca (tzv. Brunova konstanta). Blizanci su  prosti brojevi koji se razlikuju za  2, kao što su (3,5),  (5,7), (11,13),  (17,19), itd. Dodatak:  […]

Dalje

41 – Ramanudžan – samouki genije

Indijski samouki matematičar Srinivasa Ramanuđan, rođen 1887, jedna je od najromantičnijih figura u istoriji matematike. Ovaj matematički genije bez akademskog obrazovanja boravio je od 1914. do 1919. na Kembridžu na poziv čuvenog britanskog matematičara Hardija. Sam ili sa Hardijem napisao je veliki broj veoma značajnih radova i,  kao prvi Indijac,  postao je član Kraljevskog društva. […]

Dalje

40 – Nematematičari

Veliki broj osoba koji su postigli značajne uspehe u različitim oblastima kao što su politika, kultura, sport, finansije i drugo, pre nego što su počeli da se bave drugim zanimanjima, stekli su diplome ili čak doktorate iz matematike. U ovom prilogu pominjemo nekoliko najpoznatijih. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

39 – Zašto nema Nobelove nagrade za matematiku?

Nobelova nagrada dodeljuje se svake godine za izuzetna dostignuća u fizici, hemiji, medicini (ili fiziologiji), ekonomiji, za književnost i  za mir u svetu, ali ne i za matematiku. U ovom prilogu daje se odgovor na često postavljeno pitanje zašto nema Nobelove nagrade za matematiku. Daju se liste dobitnika Fildsove medalje i Abelove nagrade za dostignuća […]

Dalje

38 – Polimino

Polimino je ravanska figura koja se sastoji od jediničnih kvadrata sastavljenih na različite načine preko zajedničkih ivica. Polimino se vrlo često javlja u zanimljivim matematičkim problemima i igrama, od kojih je najpoznatija igra Tetris, jedna od najpopularnijih igara za kompjutere, tablete i mobilne telephone. U prilogu je dato više primera sa rešenjima u kojima su […]

Dalje

37 – Priče o broju pi

Najpozatija matematićka konstanta broj pi (odnos obima kruga i prečnika) ima veoma bogatu istoriju. Ovaj broj javlja se u skoro svim granama nauke ali i u mnogim situacijama skakodnevnog života. Broj pi poseduje niz vrlo interesantnih osobina, od kojih su neke prikazane u ovom prilogu. Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje