Rekreativna matematika

30 – Problem osam kraljica

Jedan od najčuvenijih problema povezanih sa šahovskom tablom i šahovskim figurama nesumnjivo je Problem osam kraljica: Kako postaviti osam kraljica na standardnu šahovsku tablu 8 x 8 (ili, opštije, n kraljica na tablu n x n) tako da se međusobno ne napadaju? Razmatrane su i neke varijante ovog problema. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, […]

Dalje

29 – Rastojanje optimalnog vidika

U mnogim situacijama dok razgledamo neki objekt (na primer, sliku ili statuu u galeriji, spomenik u parku, itd.), zapažamo da postoji rastojanje sa koga se posmatrani objekt vidi najbolje. Ovu vrstu problema prvi je izučavao veliki nemački matematičar 15. veka Johan Miler, poznatiji kao Regiomontanus. Njegov rad na ovom polju smatra se prvom studijom nekog […]

Dalje

28 – Najgušće pakovanje sfera

Problem pakovanja sfera je čuveni Keplerov problem iz 17. veka. Iako je njegova formulacija vrlo jednostavna – traži se najgušće moguće pakovanje identičnih sfera u prostoru – spada u red najtežih ali i najpopularnijih matematičkih zadataka.  Problem je rešio Tomas  Hejls tek posle 400 godina i to uz pomoć računara. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke […]

Dalje

27 – Blago u centru kruga

Blago u centru kruga je manje-više kratka avanturistička priča koja se svodi na čuveni geometrijski problem iz 18. veka: Kako pronaći centar kruga samo pomoću šestara. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

26 – Super jaje

Super-jaje, poznato i kao super-elipsoid, je  fascinantan 3D objekt koji je dizajnirao Danac Pit Hejn 1965. Zbog svog neobičnog  geometrijskog oblika i izuzetne stabilnosti kad je položeno na ravno tlo, super-jaje se dosta koristi pri dizajnu nameštaja i raznih kućnih predmeta i ukrasa, ali i u arhitekturi, planiranju gradskih saobraćajnica, itd. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, […]

Dalje

25 – Teorija haosa i efekat leptira

Teorija haosa je oblast matematike  u kojoj se razvijaju metodi zasnovani na jednostavnim determinističkim jednačinama za predviđanje ishoda globalnog događaja nestabilnog karaktera koji se sastoji od velikog broja uglavnom slučajnih pojava i događaja, ali koji su veoma tesno povezani. Na ovaj način se veoma male promene (efekat leptira) nekih parametara dinamičkog sistema mogu dalje prenositi […]

Dalje

24 – Neočekivano vešanje

Paradoks o neočekivanom vešanju je jedna logička zavrzlama koja je pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka bila predmet brojnih rasprava ne samo u časopisima popularne nauke već i u časopisima strogo naučnog karaktera. Koliko je problem o neočekivanom vešanju logički zamršen i skoro kontroverzan govori i podatak da  bibliografija koja se bavi ovim i sličnim […]

Dalje

23 – Popločavanje ravni

Još od antičkog doba mozaici su korišćenju za razne vrste dekoracija zidova zgrada, podova, prozora i dvorišta. U prilogu govorimo o matematici mozaika,  umetničkim formama, raznim vrstama popločavanja, Penrouzovim neperiodičnim popločavanjima, pojavama u prirodi. Dodatak:  Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje

22 – Ojlerovi kvadrati

Latinski kvadrat reda n je vrsta polumagičnog kvadrata i sastoji se od n različitih simbola uređenih u obliku kvadratne šeme na takav način da se svaki simbol javlja samo jednom u svakoj vrsti i samo jednom u svakoj koloni. Superpozicija ovih kvadrata pod određenim uslovima daje tzv. Ojlerove kvadrate koji su u vezi sa čuvenom […]

Dalje

21 – Pikova teorema

Pikova teorema daje jednostavnu formulu za izračunavanje površine A poligona čija temena leže na presečnim tačkama ekvidistantne kvadratne mreže konstruisane od paralelnih vertikalnih i horizontalnih linija.  Ako je U broj tačaka koje se nalaze unutar poligona i B  broj tačaka koje formiraju granicu poligona, tada je A=U+B/2–1. Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

Dalje