Motivacija i cilj sajta

Kao univerzitetski profesor bavim se naučnim istraživanjima u oblasti matematike 40 godina. Rezultati mog naučnog rada i aktivnosti vezane za taj rad (biografija, prikaz na wikipediji, gostovanja na raznim univerzitetima, spisak objavljenih radova i knjiga) mogu se videti putem menija sa leve strane stranice sajta (>). To je, ustvari, skraćeni sadržaj mog prethodnog sajta pokrenutog pre 22 godine zahvaljujući predusetljivosti administratora sa MIT-a (Kembridž, SAD) koji su u to vreme ekspimentisali sa host-domain-om nazvanim tripod. Ovaj novi sajt je zadržao isto ime miodragpetkovic.com zbog kontinuiteta.

Osim naučnog rada, već trideset i više godina bavim se i tzv. zanimljivom matematikom. Neki je nazivaju zanimljivom, drugi rekreativnom, treći popularnom, ali to nije od suštinske važnosti (uzgred, ima i onih koji je nazivaju neozbiljnom). Na osnovu priloga koji će biti predstavljani putem ovog sajta možete izabrati bilo koji naziv. Ono što je glavni motiv i cilj sajta je popularizacija nauke, prvenstveno matematike. Neosporno je da zanimljiva matematika zauzima glavni deo i najveći prostor u popularnoj nauci jer maštovitost, kreativnost, lepota i raznovrsnost matematičkih ideja nisu ničim ograničeni, što nije slučaj sa drugim naučnim disciplinama.

Osamdestih godina dvadestog veka dve godine vodio sam matematičku rubriku (sa kolegom profesorom Ljubišom Kocićem) u cenjenom naučno- stručnom mesečniku Galaksija. Posle toga sam se posvetio pisanju knjiga iz popularne matematike. Dosad sam napisao 18 knjiga na ovu temu koje su objavljene na srpskom, engleskom i korejskom jeziku, a u fazi prevoda je i jedna knjiga na vijetnamski jezik. Mnogi prilozi iz mojih knjiga naći se na stranicama ovog sajta, zajedno sa interesantnim temama sa interneta i knjiga iz zabavne matematike.

Ono što sam sve vreme imao u vidu je hronični nedostatak literature iz zabavne matematike na srpskom jeziku, bilo da su to dela domaćih autora, bilo da su prevodi. Zbog toga sam i odlučio da prilozi na novom sajtu budu na srpskom jezuku umesto na engleskom, kako sam u početku nameravao. Postoje i dva-tri sajta šarenolikog sadržaja na nivou osnovne i srednje škole, što je vrlo pozitivno, ali daleko od dovoljnog. Glavni nedostatak literature koja bi popularizovala nauku (pa, dakle, i matematiku) leži u potpunoj nezainteresovanosti onih institucija čiji je to posao, čak i u slučajevima kada autor ne zahteva nikakav honorar.

Osećam potrebu da kažem, ne bez čuđenja, da u izvesnim naučnim krugovima vlada mišljenje da osobe koji pišu ozbiljne naučne radove ne bi trebalo da se bave popularnim naučnim temama jer je to u nekom smislu neozbiljan posao ispod renomea ozbiljnih naučnika. Najjači argument protiv ovakvog mišljenja je činjenica da su se rekreativnom matematikom bavili gotovo svi veliki matematičari, pomenimo samo Arhimeda, Paskala, Njutna, Ojlera, Gausa, Hamiltona, Kejlija, Silvestera, fon Nojmana, Erdeša, a situacija se nije promenila ni u današnje vreme. Dodao bih i reči poznatog profesora matematike Kita Devlina sa Stenfordskog univerziteta koji u svojoj knjizi U potrazi za Fibonačijem kaže: ,,Ljudi koji misle da je matematika suvoparna i dosadna, a da su matematičari još više takvi, sasvim sigurno nisu upoznali nijednog pravog matematičara.”

Sajt sam pokrenuo o sopstvenom trošku, održavanje takođe, a oglasima i reklamama (izuzimajući promocije matematičkih knjiga) nema mesta. U današnje vreme sveopšte trke za novcem, razloga za pokretanja tematskog sajta ima više: prvo, zbog moje velike ljubavi prema matematici; drugo, zbog namere da srednjoškolcima, studentima, ali i svim ljubiteljima matematike predočim (ili bar pokušam) sve lepote matematike. Treći razlog je prilično važan: prema mišljenju renomiranih matematičara, najbolji način za prevazilaženje mišljenja da je matematika ne samo teška već i previše apstraktna, a za mnoge i dosadna, je popularizacija matematike putem interesantnih priloga iz matematike, razumljivim širokom krugu čitalaca.

Prilozi koji će biti predstavljeni na ovom sajtu imaju za cilj da na popularan način prikažu interesantne događaje iz sveta matematike, zanimljive formule, teoreme, probleme i metode iz oblasti matematike koje mogu da prate ne samo profesionalni matematičari već i srednjoškolci, studenti i matematičariamateri, ljubitelji matematike koji poseduju znanje iz srednjoškolske matematike. Matematika je onoliko zanimljiva koliko smo mi radoznali.

Svako izdanje sajta (dva do tri puta mesečno) sastojaće se iz dva dela: u prvom delu biće opisane i ukratko obrađene interesantne matematičke teme (jedna, dve ili tri, zavisno od dužine). Drugi deo sadržaće dva do tri zadatka iz popularne matematike namenjene onima koji vole interesantne, izazovne i intrigantne zadatke za čije rešavanje je dovoljno gradivo iz srednjoškolske matematike. Rešenja ovih zadataka biće data u narednom ,,izdanju.”

MATEMATIKA I KOMPJUTERI-F1