Rekreativna matematika

Cilj i motivacija sajta – popularizacija matematike

Prilozi koji će biti predstavljeni na ovom sajtu (preko menija TEME, opcija levo) imaju za cilj da na popularan način prikažu interesantne događaje iz sveta matematike, zanimljive formule, teoreme, probleme i metode iz oblasti matematike koje mogu da prate ne samo profesionalni matematičari već i srednjoškolci, studenti i matematičari-amateri, ljubitelji matematike koji poseduju znanje iz srednjoškolske matematike.

Kao univerzitetski profesor, osim naučnog rada u oblasti matematike, već trideset i više godina bavim se i tzv. popularnom (ili zabavnom) matematikom. Glavni motiv i cilj ovog sajta je popularizacija nauke, prvenstveno matematike. Dosad sam napisao 19 knjiga na ovu temu koje su objavljene na srpskom, engleskom i korejskom jeziku. Mnogi prilozi iz mojih knjiga naći se na stranicama ovog sajta, zajedno sa interesantnim temama sa interneta i knjiga iz popularne matematike. Neosporno je da zabavna matematika zauzima glavni deo i najveći prostor u popularnoj nauci jer maštovitost, kreativnost, lepota i raznovrsnost matematičkih ideja nisu ničim ograničeni, što nije slučaj sa drugim naučnim disciplinama.

Postoji više razloga za pokretanja tematskog sajta: hronični nedostatak literature iz popularne matematike na srpskom jeziku i moja namera da srednjoškolcima, studentima, ali i svim ljubiteljima matematike predočim (ili bar da pokušam) sve lepote matematike. Prisutan je i još jedan prilično važan razlog: prema mišljenju renomiranih matematičara, najbolji način za prevazilaženje mišljenja da je matematika ne samo teška već i previše apstraktna, a za mnoge i dosadna, je popularizacija matematike putem interesantnih priloga iz matematike, razumljivim širokom krugu čitalaca.

Svako izdanje sajta  sastojaće se iz četiri dela: prvi deo je posvećen glavnoj temi sajt-izdanja, obično u vidu matematičke priče. Drugi deo sadržaće dva zadatka iz popularne matematike namenjene onima koji vole interesantne, izazovne i intrigantne zadatke za čije rešavanje je dovoljno gradivo iz srednjoškolske matematike. Rešenja ovih zadataka biće data u narednom „izdanju”. Teme trećeg i četvrtog dela su kratke matematičke zanimljivosti i matematički humor. Kao specijalan prilog, pojedina sajt-izdanja imaće i nagradni zadatak za čitaoce. .