Kontakt

    NAPOMENA

    Sajt je tako koncipiran da će autor sajta odgovarati (u roku od mesec dana) samo na ona pitanja i komentare koji ukazuju na krupnije greške u prilozima ili zadacima, i u onim slučajevima kada čitalac pošalje vrlo interesantno rešenje.